De zorg die Buro Ecolan Biedt

Onze deelnemers kunnen worden aangemeld door verschillende organisaties en instellingen die zich met zorg bezig houden maar deelnemers kunnen zich ook zelf aanmelden.

De organisaties waar wij mee samenwerken zijn:

Deelnemers die zelf naar ons toekomen kunnen zorg met een PGB (Persoon Gebonden Budget) inkopen. Wanneer zij geen PGB hebben kunnen wij helpen bij het aanvragen van de juiste financiering.

Motorzaag examen

Gemeente

Voor verschillende gemeenten geven wij uitvoering aan een aantal regelingen:

 • WWB (Wet Werk en Bijstand) Deelnemers die onder deze wet vallen kunnen wij een re-integratietraject aanbieden. Het gaat om werkzaamheden in het groen of de horeca. Het doel van deze trajecten is om de deelnemers uitkering onafhankelijk te maken. In veel gevallen lukt dit. Wanneer een betaalde baan bij een commercieel bedrijf niet haalbaar is, begeleiden wij (altijd in overleg met de klantmanager) deze deelnemers naar het hoogst haalbare.
 • WIJ (Wet Investeren in Jongeren) Het doel is: jongeren tot 27 jaar naar school te krijgen of aan een baan te helpen. Buro Ecolan bied een scholingsprogramma waarbinnen deze jongeren worden getraind in werknemersvaardigheden. Met dit programma kunnen zij aansluiting krijgen bij het bedrijfsleven en een reguliere opleiding op niveau 1 of 2.
 • Voortraject SW (Sociale Werkplaats) Hierbij gaat het om mensen die en SW indicatie hebben gekregen en dus bij de SW aan de slag kunnen, maar helaas kan dit niet omdat er geen werkplekken beschikbaar zijn. Wanneer het voor hun welzijn goed is om in een arbeidsritme te komen worden deze mensen niet op een wachtlijst geplaatst maar komen zij in een voortraject. Dit voortraject kan door een locatie van Buro Ecolan geboden worden.

UWV

Met het UWV is een overeenkomst afgesloten met de naam “Groengeschoold dat werkt”. Deze overeenkomst is bedoeld voor mensen met een WaJong die buiten willen werken. Het doel is om deze mensen voor een betaalde baan op te leiden.

Zorginstellingen

 • De verschillende locaties zijn lid van Zorgboeren Noord. De Zorgboeren hebben een zorgovereenkomst met zorgverzekeraars, dit geeft de mogelijkheid dat ook mensen met ZIN (Zorg In Natura) op de verschillende locaties kunnen worden aangemeld.
 • Op verschillende locaties wordt samengewerkt met zorginstellingen als:
  • RIBW IJssel / Vecht (Regionale Instelling voor Beschermend Wonen IJssel Vecht)
  • NOVO
  • PromensCare

Justitie

In bepaalde periodes is in de groenploegen ruimte voor een aantal taakgestraften om hun straf in te lossen. Met de taakgestrafte wordt altijd een intake gehouden. Op basis van deze intake wordt beslist of de taakgestrafte in een groep past. Alleen dan kan hij of zij bij de groenploeg aansluiten.
Om dit mogelijk te maken is er een overeenkomst met Justitie afgesloten.

Werkvoorzieningschap

Bij het werkvoorzieningschap zijn mensen werkzaam die zich beter thuis zouden voelen op een zorgboerderij maar andersom is ook het geval. Daarom is er samenwerking met het SW (Sociale Werkplaats) bedrijf om deze mensen een werkplek te kunnen bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In overleg met de cliënt wordt de meest ideale plek gekozen. Hierin werken SW bedrijf en zorgboerderij nauw samen.

/*scroll linkjes pagina zorg*/ /*scroll linkjes zorglocaties*/