Buro Ecolan? Wie zijn wij?

Buro Ecolan is de drijvende kracht achter de zorgprojecten; Het Kiemhuis in Frederiksoord en 4PK in Nieuwe Pekela. Deze projecten zijn door Buro Ecolan ontwikkeld en opgezet. De administratie die bij deze projecten hoort wordt centraal door Buro Ecolan bijgehouden en afgehandeld. Er worden contacten onderhouden met zorgverzekeraars en opdrachtgevers. Doordat deze werkzaamheden centraal worden uitgevoerd kunnen de begeleiders hun tijd maximaal inzetten voor de cliënten.

Wie kunnen er terecht?

 

Het kiemhuis:

  • Mensen met een verstandelijke beperking.
  • Mensen met psychische of psychiatrische problemen.
  • Mensen met een autistische stoornis.
  • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

PiP:

  • Mensen met een verstandelijke beperking.
  • Mensen met psychische of psychiatrische problemen.
  • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Mensen met een verslavingsproblematiek en Ex-verslaafde.

 

Werken in het bos

Om de verschillende groepen optimaal te kunnen bedienen volgen wij een vast concept waarbij wij met de volgende onderdelen werken:

/*scroll linkjes pagina zorg*/ /*scroll linkjes zorglocaties*/