De arbeid die Buro Ecolan biedt

De deelnemers aan de landschapsploegen werken in de buitenlucht aan landschap en op natuurterreinen. Het zijn werkzaamheden waar de maatschappij van mee kan genieten. De rode draad bij deze werkzaamheden is biodiversiteit. De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd op terreinen van natuurbeschermingsorganisaties, particulieren (stichtingen) en gemeenten.

Een aantal organisaties waar werkzaamheden voor worden uitgevoerd zijn:

 

Maatschappij van Weldadigheid

 • Onderhoud wandelpaden
 • Onderhoud aan laan beplanting
 • Onderhoud aan recreatieve voorzieningen
 • Uitvoeren van beheermaatregel op kleine natuurterreinen
 • Maken en plaatsen van recreatieve voorzieningen

Staatsbosbeheer

 • Uitvoeren van beheermaatregel op Dwingelderveld
 • Uitvoeren van beheermaatregel in het Drents-Friesewold
 • Uitvoeren van diverse werkzaamheden in het gebied Duurswold
 • Onderhoud aan recreatieve voorzieningen

Gemeenten

 • Westerveld
  • Onderhoud wandel- en fietspaden
 • Pekela
  • Onderhoud begraafplaats
 • Steenwijkerland

 

walsen van een fietspad

De landschapsploegen voeren verschillende werkzaamheden uit. Hierbij kan worden gedacht aan het bestrijden van exoten (Amerikaanse vogelkers, Grote Waternavel, Japanse Duizendknoop, Reuzen Berenklauw, enz.) Maar onderhouden ook kleine tuinen voor mensen die dit niet meer kunnen.

Er wordt altijd gestreefd naar additioneel werk van maatschappelijk- of sociaalbelang.

/*scroll linkjes pagina zorg*/ /*scroll linkjes zorglocaties*/