Welkom

Het doel van Buro Ecolan is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen bij het verkleinen van deze afstand. Dit wordt gerealiseerd door projecten te ontwikkelen waarbinnen deze mensen in een beschermde omgeving de afstand met de arbeidsmakt kunnen verkleinen.

In de projecten wordt “Groen” ingezet als middel om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het is niet perse de bedoeling dat deelnemers een werkplek in het “groen” vinden. Wel kunnen door werken in het “Groen” vaardigheden worden aangeleerd of worden opgefrist.

Op dit moment is er in Frederiksoord een werklocatie die heet het Kiemhuis en in Nieuwe Pekela wordt een gezinshuis opgezet. Deelnemers die bij het Kiemhuis werken voeren werkzaamheden uit in het groot groen. Zij voeren voornamelijk de grove werkzaamheden uit zoals verwijderen van opslag, prunus bestrijding, onderhoud aan fiets- en wandelpaden. Daarnaast onderhouden zij diverse terreinen voor de Maatschappij van Weldadigheid en de moestuin naast het Kiemhuis. In 2015 is een eigen imkerij opgestart, deelnemers bij het Kiemhuis maken o.a. raampjes en bodems voor bijenkasten.

Het Gezinshuis heeft op één bewoner, in de loop van de tijd zal dit worden uitgebreid tot maximaal vier jongeren. Vanuit het Gezinshuis worden ook nog enkele mensen ambulant begeleid. Participatie is bij ons het sleutelwoord waar het om draait. Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd hebben een toegevoegde waarde voor de maatschappij en de natuur hierdoor worden de uitvoerders met hun leefomgeving verbonden.

Wat wij bieden:

  • Re-integratietrajecten
  • Zinvolle dagbesteding
  • Begeleid werken
  • Sociale activering
  • Life coaching
  • Jobhunting
/*scroll linkjes pagina zorg*/ /*scroll linkjes zorglocaties*/